ورود
     
 مشكل در ورود به سيستم؟

     

مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک (زيستی)

 دانشگاه فردوسی مشهد

 

 اولين مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک در ايران با تلاش اعضای هيات علمی کشاورزی اکولوژيک دانشکده کشاورزی و با همکاری مسئولين محترم دانشگاه فردوسی و دانشکده کشاورزی تاسيس گرديد. تاسيس مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک دانشگاه فردوسی مشهد در بهمن‌ ماه 1388 به تصويب هيات رئيسه محترم دانشگاه فردوسی رسيد و در فروردين ماه 1389 رسما فعاليت های علمی و پژوهشی خود را در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز نمود.

 

 با فعلليت و پيگيری های بعمل امده توسط مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک، حکم تشکيل کانون کشاورزی ارگانيک (زيستی) توسط نهاد رياست جمهوری به دانشگاه فردوسی اختصاص يافت

طي حكمي از سوي خانم دکتر نسرين سلطانخواه، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ،دكتر عليرضا عاشوري رئيس دانشگاه به مدت دو سال به عنوان رئيس كانون هماهنگي دانش و صنعت كشاورزي زيستي منصوب شد.

بدين منظور جلسه اهداي حكم انتصاب آقای دكتر عاشوري روز سه شنبه 14 ديماه جاري با حضور مهندس محمد جواد قاسمي سرپرست اداره كل تجاري سازي و همكاري هاي دانش و صنعت معاونت فناوري و نوآوري  رياست جمهوري ، دكتر علم الهدايي مدير پارك علم و فناوري خراسان ، مسئولان  جهاد كشاورزي استان ، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و ديگر مسئولان دانشگاهي در دفتر  رئيس دانشگاه برگزار شد.

در اين جلسه ابتدا آقاي قاسمي در سخناني به  رسالت و ماموريت هاي معاونت فناوري و نوآوري رياست جمهوري  اشاره نمودند  و درخواست نمودند دانشگاه تلاش نمايد زودتر مقدمات اجرايي ،  تاسيس  و فعاليت كانون هماهنگي دانش و صنعت كشاورزي زيستي  فراهم شود

عضویت در مرکز پژوهشی ارگانیک  بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.